[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"/plugins/sectionOne/img/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"Título principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Nosaltres</h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<h1><strong>Treballa amb nosaltres</strong></h1>\n<p style=\"text-align: center;\"><img src=\"/images/Visuel_Recrutement_10_11_2018.png?1547807334196\" alt=\"Visuel_Recrutement_10_11_2018\" /><br /><br />Li oferim la millor remuneraci&oacute; entre totes les xarxes immobili&agrave;ries presents a Espanya, amb un 70 a 80% dels honoraris d'ag&egrave;ncia pagats i un sistema de patrocini remunerat.<br /><br />Amb un pack de servei de nom&eacute;s 99 &euro; / mes li oferim no solament una comunicaci&oacute; &ograve;ptima per als seus mandats, m&eacute;s de 150 portals immobiliaris nacionals i internacionals en m&eacute;s de 64 pa&iuml;sos i a les nostres xarxes socials sin&oacute; tamb&eacute; un entreno setmanal, formaci&oacute;, un programari de transacci&oacute; eficient i flexible, targetes de visita, fullets, carteres... Eines dissenyades per agents immobiliaris per a agents immobiliaris!<br /><br />Treballar&agrave; en una xarxa capdavantera a dimensi&oacute; humana, jove i din&agrave;mica en el sector immobiliari a Fran&ccedil;a i en l'expansi&oacute; del seu model econ&ograve;mic a Espanya.</p>\n<p>Tindr&agrave; una relaci&oacute; directa i personal amb l'adre&ccedil;a, aix&iacute; com acc&eacute;s al seu correu electr&ograve;nic i al seu tel&egrave;fon m&ograve;bil amb el comprom&iacute;s d'ajudar-li a cr&eacute;ixer en aquesta professi&oacute;. <br /><br />Si desitja iniciar una reeixida carrera professional en el sector, amb la millor autonomia i la millor remuneraci&oacute;, som l'oportunitat que ha estat esperant!</p>\n<h1><strong>Nosaltres</strong></h1>\n<p style=\"text-align: center;\"> <img src=\"/images/Nosotros%20shutterstock_265514606_opt%20agent.jpg\" alt=\"\" width=\"831\" height=\"597\" /> <br /><br /><br />Darrere del nom de Dr House Immo, s'amaga un desig real de posicionar-se com un expert en el sector immobiliari. Els nostres assessors immobiliaris s&oacute;n seleccionats per les seves habilitats, capacitats d'escolta i professionalisme. Innovador i inventiu, Dr House Immo &eacute;s la primera xarxa immobili&agrave;ria cooperativa. Es beneficia del dinamisme d'una marca f&agrave;cil de recordar i de la flexibilitat de les solucions t&egrave;cniques que ofereix.<br /><br />Ja comptem amb 300 agents i diferents ag&egrave;ncies Immobili&agrave;ries. Avui, Dr House Immo&eacute;s una de les xarxes m&eacute;s grans de Fran&ccedil;a. </p>\n<p><a href=\"http://www.drhouse-immo.com/\">http://www.drhouse-immo.com/</a><br /><br /><br /><br />Per qu&egrave; aquesta obertura a Espanya?<br /><br />A causa de la proximitat cultural, amigable i relacional que existeix entre Fran&ccedil;a i Espanya, hem tingut una forta demanda dels nostres clients i els nostres agents per oferir els nostres serveis en la Pen&iacute;nsula Ib&egrave;rica. Ja est&agrave; fet!<br /><br /><br /><br />Som socis del col&middot;legi API (Agents de la Propietad Immobili&agrave;ria).<br /><br /><br /><br /><br /><br /><strong>Serveis</strong></p>\n<p> <img src=\"/images/Servicios%20purchase-3113198_1920.jpg\" alt=\"\" width=\"1349\" height=\"899\" /><br /><br />Li prometem un servei impecable, un enfocament modern del servei immobiliari, un interlocutor confiable i dedicat!<br /><br /><br /><br />Triar Dr House Immo per vendre o llogar la seva propietat &eacute;s triar un servei complet:<br /><br /><br /><br />- Una valoraci&oacute; de la seva propietat que li permet vendre-la al millor preu en 3 mesos,<br /><br />- Una estrat&egrave;gia de comunicaci&oacute; de les m&eacute;s poderoses:<br /><br />El seu anunci apareixer&agrave; en m&eacute;s de 150 portals immobiliaris nacionals i internacionals, visible en 64 pa&iuml;sos, arribant a m&eacute;s de 217 milions de compradors potencials,<br /><br />- Campanyes promocionals a les nostres xarxes socials,<br /><br />- Campanyes de m&agrave;rqueting per correu electr&ograve;nic i fullets,<br /><br />- Visites efectives a trav&eacute;s de les nostres bases de dades de compradors nacionals i internacionals,<br /><br />- Un especialista immobiliari dedicat que coneix perfectament la seva &agrave;rea geogr&agrave;fica i que li mantindr&agrave; informat durant tot el proc&eacute;s,<br /><br />- Fotos de qualitat, text prec&iacute;s i complet per valorizar la seva propietat,<br /><br />- Suport legal i administratiu,<br /><br />- Una posada en relaci&oacute; amb un especialista amb la millor relaci&oacute; qualitat-preu per la seva Certificaci&oacute; d'Efici&egrave;ncia Energ&egrave;tica, un pas obligatori per vendre o llogar...<br /><br />- S'oferir&agrave; un reportage fotogr&agrave;fic amb un fot&ograve;graf professional i una visita virtual en video360&ordm; per a qualsevol mandat exclusiu, que &eacute;s un punt clau per accelerar la venda.<br /><br /><br /><br />La nostra experi&egrave;ncia al mercat immobiliari espanyol ens permet acompanyar-ho durant tot el proc&eacute;s amb tranquil&middot;litat, transpar&egrave;ncia i efici&egrave;ncia per vendre o llogar la seva propietat en les millors condicions.<br /><br /><br /><br /><br /><br />Triar Dr House Immo per comprar la seva propietat &eacute;s triar invertir de manera &ograve;ptima:<br /><br /><br /><br />Per invertir amb tota tranquil&middot;litat, necessita un bon assessor que conegui el seu mercat i tots els punts de control que assegurin una adquisici&oacute; a Espanya.<br /><br /><strong>Descarregar la guia del comprador</strong></p>\n<p><a href=\"/contacte\">Sol&middot;liciti la nostra guia del comprador a trav&eacute;s del nostre formulari de contacte.</a></p>\n<p><br />El nostre soci financer li acompanyar&agrave; en la seva sol&middot;licitud d'hipoteca.<br /><br />Tamb&eacute; podem oferir-li un servei de cerca i compra de pis.<br /><br /><br /><br />La nostra experi&egrave;ncia al mercat immobiliari espanyol ens permet acompanyar-ho al llarg de la compra amb seguretat, transpar&egrave;ncia i efici&egrave;ncia.</p>\n<p> </p>","limit":-1,"order":101}]

Nosaltres

Treballa amb nosaltres

Visuel_Recrutement_10_11_2018

Li oferim la millor remuneració entre totes les xarxes immobiliàries presents a Espanya, amb un 70 a 80% dels honoraris d'agència pagats i un sistema de patrocini remunerat.

Amb un pack de servei de només 99 € / mes li oferim no solament una comunicació òptima per als seus mandats, més de 150 portals immobiliaris nacionals i internacionals en més de 64 països i a les nostres xarxes socials sinó també un entreno setmanal, formació, un programari de transacció eficient i flexible, targetes de visita, fullets, carteres... Eines dissenyades per agents immobiliaris per a agents immobiliaris!

Treballarà en una xarxa capdavantera a dimensió humana, jove i dinàmica en el sector immobiliari a França i en l'expansió del seu model econòmic a Espanya.

Tindrà una relació directa i personal amb l'adreça, així com accés al seu correu electrònic i al seu telèfon mòbil amb el compromís d'ajudar-li a créixer en aquesta professió.

Si desitja iniciar una reeixida carrera professional en el sector, amb la millor autonomia i la millor remuneració, som l'oportunitat que ha estat esperant!

Nosaltres
Darrere del nom de Dr House Immo, s'amaga un desig real de posicionar-se com un expert en el sector immobiliari. Els nostres assessors immobiliaris són seleccionats per les seves habilitats, capacitats d'escolta i professionalisme. Innovador i inventiu, Dr House Immo és la primera xarxa immobiliària cooperativa. Es beneficia del dinamisme d'una marca fàcil de recordar i de la flexibilitat de les solucions tècniques que ofereix.

Ja comptem amb 300 agents i diferents agències Immobiliàries. Avui, Dr House Immoés una de les xarxes més grans de França.

http://www.drhouse-immo.com/Per què aquesta obertura a Espanya?

A causa de la proximitat cultural, amigable i relacional que existeix entre França i Espanya, hem tingut una forta demanda dels nostres clients i els nostres agents per oferir els nostres serveis en la Península Ibèrica. Ja està fet!Som socis del col·legi API (Agents de la Propietad Immobiliària).

ServeisLi prometem un servei impecable, un enfocament modern del servei immobiliari, un interlocutor confiable i dedicat!Triar Dr House Immo per vendre o llogar la seva propietat és triar un servei complet:- Una valoració de la seva propietat que li permet vendre-la al millor preu en 3 mesos,

- Una estratègia de comunicació de les més poderoses:

El seu anunci apareixerà en més de 150 portals immobiliaris nacionals i internacionals, visible en 64 països, arribant a més de 217 milions de compradors potencials,

- Campanyes promocionals a les nostres xarxes socials,

- Campanyes de màrqueting per correu electrònic i fullets,

- Visites efectives a través de les nostres bases de dades de compradors nacionals i internacionals,

- Un especialista immobiliari dedicat que coneix perfectament la seva àrea geogràfica i que li mantindrà informat durant tot el procés,

- Fotos de qualitat, text precís i complet per valorizar la seva propietat,

- Suport legal i administratiu,

- Una posada en relació amb un especialista amb la millor relació qualitat-preu per la seva Certificació d'Eficiència Energètica, un pas obligatori per vendre o llogar...

- S'oferirà un reportage fotogràfic amb un fotògraf professional i una visita virtual en video360º per a qualsevol mandat exclusiu, que és un punt clau per accelerar la venda.La nostra experiència al mercat immobiliari espanyol ens permet acompanyar-ho durant tot el procés amb tranquil·litat, transparència i eficiència per vendre o llogar la seva propietat en les millors condicions.

Triar Dr House Immo per comprar la seva propietat és triar invertir de manera òptima:Per invertir amb tota tranquil·litat, necessita un bon assessor que conegui el seu mercat i tots els punts de control que assegurin una adquisició a Espanya.

Descarregar la guia del comprador

Sol·liciti la nostra guia del comprador a través del nostre formulari de contacte.


El nostre soci financer li acompanyarà en la seva sol·licitud d'hipoteca.

També podem oferir-li un servei de cerca i compra de pis.La nostra experiència al mercat immobiliari espanyol ens permet acompanyar-ho al llarg de la compra amb seguretat, transparència i eficiència.


Cargando datos. Un momento, por favor...